Hoe lang heb ik garantie?

Alle meubelen hebben onderstaande garantie:

  • Tot 1 jaar na factuurdatum: de kosten voor het repareren of vervangen van het meubel, inclusief vracht- en voorrijkosten, worden volledig vergoed.
  • 1-2 jaar na factuurdatum: de kosten voor het repareren of vervangen van het meubel, inclusief vracht- en voorrijkosten, worden voor 2/3 vergoed.
  • 2-3 jaar na factuurdatum: de kosten voor het repareren of vervangen van het meubel, inclusief de vracht- en voorrijkosten, worden voor 1/3 vergoed. Het product wordt alleen vervangen als deze niet meer redelijkerwijs te repareren is.

Op deze garantie zijn twee uitzonderingen van toepassing:

  1. Met uitzondering van unieke oude (teak) houten meubelen en/of unieke eenmalige exemplaren, daar waar deze al een lange historie achter zich hebben, of de unieke kenmerken vertonen van een lange rijke historie.
  2. Met uitzondering van afwijkingen welke uit vaktechnisch oogpunt aantoonbaar aanvaardbaar zijn en/of het gevolg zijn van foutief gebruik, onzorgvuldig onderhoud of natuurlijke slijtage.
Hoe doe ik beroep op de garantie van mijn artikel?
Heb je een defect artikel of wil je een beroep doen op de garantie van jouw artikelen? Dan verzoeken wij je dit, indien mogelijk inclusief beeldmateriaal en het ordernummer, kenbaar te maken aan onze serviceafdeling via info@troedoor.nl. Voor de afhandeling van deze garantie volgen wij de richtlijnen van het CBW en schakelen wij de expertise van de fabrikant in.
Wat zijn de reparatiekosten?

Reparatiekosten binnen de garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief voorrij- en/of transportkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Troedoor.

Reparatiekosten buiten de garantie
Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het mogelijk dat een deel van de kosten voor jouw rekening zijn. Zijn er voor jou kosten verbonden aan het oplossen van de artikelklacht, dan informeren we je hier vooraf over.

Gegronde klacht
De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door: beschadiging door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, nalatig onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Kan ik mijn meubel verzekeren?

Ja dat kan. Gestoffeerde meubelen, zoals bankstellen, fauteuils, eetkamerstoelen en kleden kunnen worden verzekerd via All-in House garantie van 5 jaar. Hiermee is jouw meubel 5 jaar verzekerd tegen vlekken die je er niet uitkrijgt of fabrieksfouten.